Magyarország ötödik alkalommal, 2017. július 1. és 2018. június 30. között tölti be a Visegrádi Csoport (V4) elnökségét. Az 1991-es megalakulása óta a kölcsönös bizalomra, a rugalmasságra, a közös hagyományokra, értékekre, érdekekre épülő visegrádi együttműködés jelentősége a közelmúltban tovább nőtt.

Az elmúlt 26 évben a V4 aktívan és hatékonyan képviselte regionális érdekeinket, s ugyanez igaz a 2004-es EU-csatlakozásunk óta eltelt időszakra is. Ezen időszak alatt a térség gazdasági teljesítményével, az összeköttetések fejlesztésére irányuló tevékenységével, valamint a szomszédos Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség térségeknek nyújtott támogatásával hozzájárult az egész kontinens jólétéhez és stabilitásához – ezen kívül azzal a felelős hozzáállással, melyet az Európát sújtó példátlan migrációs válság során tanúsított. A Visegrádi Csoport továbbra is a stabilitást és a növekedést képviselő európai tényező, mely partnerként hozzájárulni az EU jövőjéről szóló párbeszédhez.

A hatékony regionális együttműködés - V4 illetve a Visegrádi Csoport partnereivel kialakított V4+ keretben - kulcsfontosságú lesz a jövőben is, a régiónkat és a kontinenst érintő aktuális változások és kihívások miatt. A 2017–2018-as magyar V4-elnökség alatt olyan fontos ügyek igénylik a visegrádi országok közötti folyamatos koordinációt és a közös álláspontok proaktív képviseletét, mint az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (Brexit) vagy az EU jövőjéről szóló viták folytatása illetve az EU 2020 utáni Többéves Költségvetési Keretéről, a Kohéziós Politikáról és a Közös Agrárpolitikáról szóló tárgyalások. Mindezek mellett magyar V4-elnökség a Visegrádi Csoport stabilizáló szerepének erősítését tűzte ki célul olyan külső kihívások kapcsán, mint a migrációs válság, valamint a déli és keleti szomszédságunkban jellemző bizonytalan biztonsági környezet.

A magyar V4-elnökség olyan területekre koncentrál, ahol a Visegrádi Csoport kézzelfogható eredményeket, hozzáadott értéket tud felmutatni – ezek között a különböző EU-politikáktól kezdve globális ügyekig terjedő konkrét célkitűzések szerepelnek. Az elnökség fő célkitűzései:

1. Európai Visegrád

2. Regionális Visegrád

3. Digitális Visegrád

4. Globális Visegrád

A magyar elnökség épít a korábbi V4-elnökségek terveire és eredményeire. Az elnökség célkitűzései a politikai fejleményeknek és szükségszerűségeknek megfelelő egyensúlyt tükröznek azon feladatok között, melyek a visegrádi országok EU-n belüli közös fellépésének erősítéséhez (beleértve a hagyományos politikák, a Kohéziós és a Közös Agrárpolitika megőrzését), a szomszédos és más európai országokkal való együttműködéshez, valamint a globális partnerekhez kötődő V4-tevékenységhez és a V4-márkanév erősítéséhez kapcsolódnak.

Mottójául a magyar V4-elnökség a „V4 összeköt” szókapcsolatot választotta. Ez utal a visegrádi együttműködés pozitív hatásaira, amely a négy országot politikai, gazdasági, kulturális értelemben kapcsolja össze. Kiemelt célunk a térségi energetikai és közlekedési összeköttetés javítása, illetve egy innovatív, a digitális korszakba lépő V4 térség kialakítása.

A Visegrádi Csoport magyar elnöksége szintén elkötelezett a V4, illetve más EU-n belüli, valamint globális partnereink közötti párbeszéd, a bizalom és együttműködés további fejlesztése iránt: inkluzív és nyitott módon a V4 összeköt országokat, kormányokat, embereket, ötleteket és értékeket. A Visegrádi Csoport eltökélt az iránt, hogy a tág értelemben vett összeköttetések erejére építve részt vegyen a V4-es térséget, valamint az annak otthont adó európai közösséget érő kihívások közös megoldásában.

A hagyományos alapelvek megőrzése mellett a megújulási és alkalmazkodási képesség mindig a V4 országok, illetve a visegrádi együttműködés fontos erőssége volt. A magyar elnökség a tervezett együttműködésen túl, kész az előre nem látható fejleményekre való közös, gyors V4-es válaszadás koordinációjára.

A magyar elnökség programját az oldal jobb oldalán vagy ide kattintva érheti el.