A Századvég Politikai Iskola Alapítvány Gazdasági Kutatóműhelye a Visegrádi Csoport gazdasági együttműködésének stratégiai keretére vonatkozó potenciális fellépési területeket vizsgálta. A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából elkészült tanulmány olyan konkrét javaslatokat fogalmaz meg a lehetséges stratégiai gazdasági együttműködés érdekében, amely megkísérli összeegyeztetni a V4-es országok valamint a régió alapvető gazdasági érdekeit és egyben összhangban van az EU integrációjával és keretrendszerével.

Kedves Olvasó!

Ennek a tanulmánynak a létrehozása egy olyan célt hivatott megvalósítani, amely a Visegrádi együttműködés további megerősítésének, fejlődésének és új dimenziói megnyitásának kulcskérdése: a visegrádi országok gazdasági együttműködési lehetőségeinek feltérképezése és az együttműködés stratégiai megalapozása.

Ilyen átfogó jellegű dokumentum eddig még nem készült. Az egyes szakterületek komplex, koherens gazdasági együttműködési stratégia nélkül, az aktuálisan felmerült kérdések mentén próbálták kialakítani az együttműködés gazdasági vetületeit is. A 2017/18-as magyar V4 elnökség kiváló alkalom arra, hogy az eddigi rendkívül sikeresen működő, széleskörű és elsősorban politikai együttműködést kinyissuk egy közösen elfogadott és stratégiailag megalapozott gazdasági együttműködés irányába.

A tanulmány alapvetésein keresztül a gazdasági együttműködés kérdéskörének napirendre vétele segíthet elmélyíteni és egyben meghaladni az eddigi együttműködés eredményeit, új távlatokat nyithat mind az egyes szakterületek, mind az állami, kormányzati vezetők számára.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére a Századvég Kutatóműhely által elkészített tanulmány konkrét stratégiai gazdasági együttműködési javaslatokat fogalmaz meg. A visegrádi országok gazdaságának elemzését alapul véve, a V4-es együttműködés eddigi eredményeinek és tapasztalatainak, valamint az érintett országok gazdaságdiplomáciai irányvonalainak ismeretében ismerteti ezek várható eredményét és következményeit is. 

Célunk egy olyan vitaindító dokumentum létrehozása volt, amely egy közös stratégia létrehozásának szándékával próbálja megfogalmazni, egységbe rendezni a V4-es együttműködés és a régió alapvető gazdasági érdekeit.

Bízom abban, hogy jelen tanulmány megalapozottsága és részletessége révén sok új információt nyújt és sok új gondolatot ébreszt majd, amelyek segítenek a V4-es gondolatkört új megközelítésbe helyezni.

Dr. Erdődi Ákos

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet V4 Magyar Elnökség Külgazdasági Igazgató

A tanulmány az oldal jobb oldalán a kapcsolódó anyagok között, illetve az alábbi LINKEN keresztül érhető el.