Magyarország ötödik alkalommal, 2017. július 1. és 2018. június 30. között tölti be a Visegrádi Csoport (V4) elnökségét. Az elnökség feladata a mára rendkívül sokszínűvé és intenzívvé vált kormányközi V4 együttműködés irányítása, a közös álláspontok kialakítása, a politikai és szakmai találkozók, illetve közös projektek megszervezése. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a hazai szaktárcákkal és számos más intézménnyel együttműködve, a visegrádi országok támogatásával készítette el a magyar elnökség programját.

A magyar V4 elnökség olyan területekre koncentrál, ahol a Visegrádi Csoport kézzelfogható eredményeket, hozzáadott értéket tud felmutatni. Az egy éves időszakban elérendő közös célkitűzéseket – melyek az EU-politikáktól kezdve a globális kapcsolatépítésig számos területet érintenek – az elnökségi program négy prioritásba rendezi:

–. Az elnökség fő célkitűzései:

1. Európai Visegrád

 • Párbeszéd az Európai Unió jövőjéről és közös fellépés az Unióban
 • Együttműködés európai uniós partnerekkel
 • A migrációs válság felelős kezelése
 • Igazságügyi együttműködés

2. Regionális Visegrád 

 • V4-en belüli kapcsolatok; parlamenti dimenzió; Nemzetközi Visegrádi Alap
 • Szomszédságunk, a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség támogatása8
 • Védelmi együttműködés, kül- és biztonságpolitika, non-proliferáció, belső biztonság
 • Energiapolitika, energetikai infrastruktúra, klímapolitika
 • Közlekedéspolitika és infrastruktúra

3. Digitális Visegrád

 • Versenyképesség az EU-ban: többéves pénzügyi keret, kohézió, agrárpolitika, szociális dimenzió, digitális készségek
 • Gazdaságpolitika, munkaügy, ipar
 • Digitalizáció
 • Tudomány, technológia, innováció  és start-upok
 • Mezőgazdasági, környezetügyi és vízügyi együttműködés
 • Adó- és vámszakmai együttműködés
 • Gazdaság és társadalom

4. Globális Visegrád

 • V4+ partnerségek és közös nemzetközi fellépés
 • Turizmus és térség-promóció
 • A magyar V4 elnökség a „V4 Connects / V4 Közösen” mottót választotta, kifejezve, hogy a visegrádi együttműködés évtizedek óda pozitív hatást gyakorol a négy ország politikai, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi kötelékeinek erősítésére, segítve a közös érdekérvényesítést, és erősítve a közép-európai összetartozás érzését. Kiemelt célunk a térségi energetikai és közlekedési összeköttetés javítása, illetve egy innovatív, a digitális korszakba lépő V4 térség kialakítása.
 • Az együttműködés eddigi 27 évében a Visegrádi Csoport a közép-európai közös érdekek képviseletének alapvető, sikeres keretévé vált. Országaink NATO- és EU-csatlakozását követően a visegrádiak összefogása még fontosabb lettaz Európai Unión belül. Azóta a V4-ek gazdasági teljesítményükkel, az összeköttetések fejlesztését célzó lépéseikkel, valamint a szomszédos Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség térségeknek nyújtott támogatásukkal komolyan hozzájárultak Európa jólétéhez és stabilitásához. 2015-től a Visegrádi Csoport szerepét tovább növelte a négy ország migrációs válságban elfoglalt felelős, a biztonságot hangsúlyozó álláspontja és ezen alapuló összefogása, amely kulcsfontosságú volt az EU határainak védelme szempontjából. Emellett a Visegrádi Négyek az elmúlt években aktívan, saját javaslatokkal kapcsolódtak be az Európa jövőjéről szóló vitába egy jobban működő Unió érdekében.
 • A V4 térség további erősítésén dolgozó magyar elnökség alatt elengedhetetlen a hatékony regionális – V4, vagy kibővített V4+ keretű – együttműködés, hiszen olyan fontos ügyek igénylik a visegrádi országok folyamatos koordinációját, mint az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése, az EU jövőjéről szóló viták felgyorsulása, valamint az EU 2020 utáni Többéves Költségvetési Keretéről, illetve a Kohéziós Politika és a Közös Agrárpolitika jövőjéről szóló tárgyalások. Mindemellett a magyar elnökség eltökélt a Visegrádi Csoport regionális stabilizáló szerepének erősítése iránt olyan külső kihívások kapcsán, mint a migrációs válság, valamint a déli és keleti szomszédságunkban jellemző bizonytalan biztonsági környezet.
 • A többszintű és folyamatos politikai együttműködésen kívül a magyar elnökség célja, hogy a visegrádi együttműködésben a négy ország társadalmai, szervezetei, különböző intézményei is minél nagyobb számban részt vegyenek, és hogy a V4-ek jobban megismerjék egymás kulturális értékeit, hagyományait. Mindennek érdekében elnökségünk alatt a Magyar Turisztikai ügynökség, valamint a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány sokszínű programok egész sorát szervezi meg.


A magyar elnökség programját az oldal jobb oldalán vagy ide kattintva érheti el.